Over MOAB

Het “Midden Oosten Anders Bekeken” platform is een afwijkend geluid wat gemiddeld genomen door de Westerse – en Arabische pers wordt verspreid.

Ons team startte haar nieuwsbrief voor gelovige- en niet gelovige mensen in 2004. Wij geven zo min mogelijk onze eigen mening, maar publiceren artikelen, foto’s en verwijzingen naar websites die u nooit of zelden tegenkomt in de algemene media. U kunt dit nieuws zelf tegen het licht houden van wat u dagelijks via radio/TV/magazines voorgeschoteld krijgt en uw eigen mening vormen. Wij trachten artikelen te publiceren van verschillende kanten, Joods, Arabisch en geestelijke achtergronden.

De komende jaren zal het Midden Oosten conflict niet worden opgelost, ondanks alle pogingen van de betrokkenen bij de routekaart voor de vrede Roadmap Partners US-EU-Rusland en de UN. Israël en zijn Arabische buurlanden zullen ons dagelijks nieuws zijn en blijven en naar alle waarschijnlijkheid zullen de problemen alleen maar toenemen.

Onze West Europese algemene media geven ons een eenzijdig beeld van de gebeurtenissen in het Midden Oosten, regelmatiger Anti-Israël en Anti-Amerika en Pro-Arabisch en Pro Arabisch Palestijns. Wat is de oorzaak?

  1. Onvoldoende kennis van de geschiedenis en onvoldoende bereidheid te leren van de geschiedenis.
  2. Onvoldoende kennis van de Bijbel en zijn profetieën.
  3. Angst voor terreur en – voor de macht van de olie.
  4. De linkse educatie van de nieuwe generatie journalisten.

U en wij verlangen naar een duurzame vrede voor Joden en Arabieren in het Midden Oosten en de gehele wereld, maar WANNEER? We proberen middels onze nieuwsbrieven antwoorden te vinden.

Verenigd houden wij stand. Verdeeld zullen we verliezen.

Het “Midden Oosten Anders Bekeken” team

Another voice for Dutch- and English speaking people from the Dutch
” Different News Middle East Team “

Our team started her newsletter for believers and non-believers in 2004. We don’t give our own opinion, but we publish articles you never read in- and see on the general media, so you can make a well-considered opinion for yourself. We try to publish articles from different points of view.

The coming years the Middle East Conflict will not be solved, despite of all the efforts of the Roadmap-partners US-EU-RUSSIA-UN. Israël and his Arab neighbours wil be daily news now and still more in the near future.

Usually our general media in Europe give you and us a one-sided view of the events in the Middle East, frequently Anti-Israël and Anti-American and Pro-Palestinian Arabs. What’s the reason?

  1. Insufficient knowledge of History and readiness to learn of History.
  2. Insufficient knowledge of the Bible and his prophesies.
  3. Fear of terror and the Power of Oil.
  4. The left-wing education of the new generation journalists.

You and we are longing for a steady peace for Jews as well as Arabs in the Middle East and the whole world but WHEN? We try to find answers.

United we stand, Divided we fall.

The “Different News Middle East” team