Feestdagen

Christelijke feestdagen

Volgens: https://www.beleven.org/feesten/christenen/

Carnaval
Aswoensdag
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag / Stille Zaterdag
Pasen
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Corpus Christi (Sacramentsdag)
Driekoningen
Presentatie van Christus in de Tempel (Maria Lichtmis)
Maria Boodschap (Annunciatie)
Sint Jansfeest
Gedaanteverandering van Jezus
Maria Tenhemelopneming
Orthodox Maria Tenhemelopneming
Maria Geboorte
Kruisverheffing
Mesk’el
Allerheiligen
Allerzielen
Eerste zondag van de Advent
Maria Onbevlekte Ontvangenis
Kerstmis
Reformatiedag
Biddag voor Gewas en Arbeid
Dankdag voor Gewas en Arbeid

Bijbelse-Joodse feestdagen

Volgens: https://www.beleven.org/feesten/joden/

Toe Bisjvat (Bomenfeest)
Vasten van Esther (Ta’anit Ester)
Poerim (Lotenfeest)
Sederavond
Pesach
Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag)
Jom Hazikaron (Dag van de Herinnering)
Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)
Lag Ba’omer
Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag)
Sjavoeot (Wekenfeest)
Vasten 17 Tammoez (Shiv’a Asar b’Tammuz)
Tisja Beav (Treurdag om Jeruzalem)
Tu b’Av (Joodse Valentijnsdag)
Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)
Vasten 3 Tisjri (Tzom Gedaliah)
Kol Nidrei (Alle Geloften)
Jom Kipoer (Grote Verzoendag)
Soekot (Loofhuttenfeest)
Sjemini Atseret (Slotfeest)
Simchat Thora (Vreugde van de Wet)
Chanoeka

Islamitische feestdagen

Volgens: https://www.beleven.org/feesten/moslims/

Muharram (Islamitisch Nieuwjaar)
Asjoera (De tiende dag)
Mawlid an-Nabi (Geboortedag Mohammed)
Regaib Kandili (Nacht van de Wonderen)
Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart Mohammed)
Lailat-ul-Baraat (Nacht van de Lotsbezegeling)
Ramadan
Lailat-ul-Qadr (Nacht van de Beslissing)
Suikerfeest (Eid al-Fitr)
Bedevaart naar Mekka (Hadj)
Arafa
Offerfeest (Eid al-Adha)
Sjiitische feest- en gedenkdagen:
Geboortedag Fatima
Eid al-Ghadir
Arba’een (Martelaarschap van Hussein)