Onze Vader in de hemel…

Onze Vader in de hemel ontvouwt Zijn plan om deze wereld te
verlossen, maar alles lijkt nogal chaotisch, zou je zeggen
; Rusland en Iran bundelen hun krachten tegen Israël. China komt naar Syrië en bedreigt
Israël. Turkije heeft een dubbele agenda, bouwt aan stevige relaties met Israël, maar ondertussen steunt het de terroristische organisaties tegen Israël. De oorlog van Rusland tegen de Oekraïne en wat kunnen de gevolgen zijn voor Europa?
Interessant is, dat nu Rusland en China gezamenlijke militaire oefeningen hebben, ze bereid zijn zich aan te sluiten bij de vijanden van Israël, juist
op het moment dat de VS zich meer lijkt terug te trekken. Eigenlijk kan je
stellen dat Israël in feite weer alleen staat.
Als we Gods handelen met Israël en met deze wereld willen begrijpen, zullen we een dieper begrip
van het Woord van God moeten hebben.


Prachtig om Jeremia 30 t/m 33 eens te lezen. Opvallend in de profetieën is, dat tegelijk met de terugkeer van Israël naar het beloofde land en het herstel, er ook zware oordelen over de vijanden van Israël worden aangekondigd. “Allen, die jou verslinden Israël, zullen zelf verslonden worden. Elk volk, dat jou plunderde, wordt zelf geplunderd.”

Voor Israël geldt:
“Weet dat IK je zal genezen, je wonden helen – spreekt de HERE – ook al noemt men jou, Israël, de Verworpene en zegt men: “Naar SION kijken we niet meer om.” “IK keer het lot van Jacobs tenten ten goede.” Jeremia 30:16-18.


Er is weer een ronde voorbij, weer een staakt-het-vuren, weer een dag om “weer normaal” te worden, weer een dag om af te tellen tot de volgende ronde, waarvan we allemaal weten, dat die er komt.

Bron: Ria Doekes, Zur Hadassah, Israël. www.yadlami.com