Wat is nu eigenlijk Vervangingstheologie? Het Koninkrijk voor Israël niet hersteld.

Hoewel populair, is het een gevaarlijke kijk op de eindtijd.

Het is misschien wel de belangrijkste vraag die men vandaag de dag kan stellen over Bijbelse profetie. Het onderzoek trekt een lijn in het zand waarbij elke groep vasthoudt aan wat zij geloven.

De vraag is deze: Zal de Heer een glorieus koninkrijk herstellen voor Israël tijdens de duizendjarige heerschappij van Jezus op aarde?

De meeste predikanten van vandaag zouden die vraag met “nee” beantwoorden. Zij geloven dat God de natie Israël heeft verworpen nadat het Hebreeuwse volk zijn Zoon had gekruisigd. Als gevolg daarvan heeft de Vader zijn fysieke koninkrijkbeloften voor Israël overgedragen aan de kerk, zij het in geestelijke zin.

Dit is vervangingstheologie. Omdat deze predikanten geloven dat de kerk Israël heeft vervangen in Gods profetische programma, zien zij geen Schriftuurlijke betekenis in het opnieuw opkomen van Israël als natie. Als gevolg daarvan geloven zij niet dat wij in de laatste dagen leven, noch herkennen zij de tekenen van de snel naderende Verdrukkingsperiode.

Aan de andere kant van de lijn staan degenen onder ons die geloven dat Gods verbonden met Israël tot op de dag van vandaag van kracht blijven. Wij geloven dat Israëls wonderbaarlijke wederopstanding als natie van grote betekenis is voor het begrijpen van de laatste dagen; het heeft de deur geopend voor de vervulling van een groot aantal andere Bijbelse profetieën die wij tot leven zien komen.

Ik geloof absoluut dat de laatste groep de woorden van de Schrift aan hun kant heeft staan. Zodra een voorganger of leraar knoeit met Gods Woord door de duidelijke bedoeling van profetische passages te verwerpen, wat noodzakelijk is om vast te houden aan welke versie van vervangingstheologie dan ook, opent dat de deur naar afvalligheid als anderen hun voorbeeld volgen door de duidelijke bedoeling van andere bijbelteksten te negeren.

Ik geloof dat het gevaarlijk is om een visie op de eindtijd aan te hangen die Gods beloften aangaande een hersteld Israël in de laatste dagen terzijde schuift.

Waarom ben ik er zo van overtuigd dat Israël de sleutel blijft tot het ontsluiten van bijbelse profetie, ook al is dat niet populair, zelfs bij velen die beweren de Bijbel te geloven?

Bron: 12 september 2022 – door Jonathan Brentner www.jongman.nl