HET RAZEN VAN DE VOLKEN.

Tekst: Jesaja 2 vers 4–De Jesaja-muur bij de Verenigde Naties (VN), New York in het Ralph Bunche Park

De VN (Verenigde Naties) werd na de tweede wereldoorlog opgericht, mede
naar aanleiding van de uitroeiing van meer dan zes miljoen Joden. Oorlog
moest afgeschaft worden en mensenrechten geëerbiedigd. Daarom staat er
bij het VN-gebouw een beeld van een man die bezig is om een zwaard om te smeden in een ploegschaar.

Ook wordt de profeet Jesaja geciteerd:
‘En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot
snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En Oorlog voeren zullen zij niet meer leren’
(Jesaja 2:4b)

Goed bestuderen. We krijgen het niet duidelijker

VN-vonnis of Gods vonnis?

Bijgaande grafiek maakt het aantal VN-resoluties tegen landen inzichtelijk. Het laat zien hoe obsessief de VN zich specifiek tegen Israël richt. Voorbeeld: in 2020 werd een resolutie aangenomen waarin de naam van de Tempelberg voortaan nog uitsluitend bij zijn Islamitische naam ‘Haram al-Sharif’ genoemd mag worden.
Ondertekend door meer dan honderd landen, waaronder helaas óók Nederland…
Hoe misleidend want Jeruzalem wordt zeker 820 keer in de Bijbel genoemd en zelfs niet één keer in de Koran!

Satan heeft een koninkrijk.
De enorme internationale druk op Israël (dat nauwelijks groter is dan Nederland) kun je niet alleen politiek verklaren. Het is een geestelijke strijd! Besef dat de strijd hier op aarde uiteindelijk maar om één ding gaat: wie wordt er aanbeden op deze aarde?

Lees verder

Bron: Eelco Schaap Juli 2022 Petach Tikvah Nieuws www.petachtikvah.org