David Silver: onze wereld in oorlog, wat zit er echt achter?

Efeziërs 6:12 Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.

Ik geloof dat de groeiende speculatie die we in de media horen
, dat we op de rand van de 3e Wereldoorlog zouden kunnen staan, spoedig werkelijkheid zou kunnen worden. Terwijl de tijd zich naar de Bijbelse ‘Grote Verdrukking’ spoedt, nemen de druk en de spanningen tussen het Koninkrijk van Licht en het Koninkrijk der Duisternis snel toe, net zoals Yeshua zei dat zou gebeuren aan het einde van het tijdperk, vlak voor Zijn terugkeer.

Oorlogen zoals de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn zeer duidelijke conflicten. Er zijn echter andere oorlogen gaande in onze wereld van vandaag die niet zo duidelijk zijn voor de meeste mensen. In de afgelopen jaren is een groot deel van de wereld doorgegaan met het voeren van de eeuwenoude oorlog tegen GODS ‘Uitverkoren Volk’, terwijl anti-Israël en anti-Joodse retoriek is toegenomen in de religieuze, politieke, media- en particuliere sectoren. Deze diepgewortelde haat tegen de Joden manifesteert zich in de realiteit door toedoen van leden van radicale terroristische moslimorganisaties en terroristische naties zoals Iran.

Bron: Carmel Alert, David Silver, 13 mei 2022.