Imam op Palestijnse televisie bidt: “Allah, roei de Joden uit”

De anti-Joodse ophitsing bereikte recent een nieuw dieptepunt met een preek op de officiële Palestijnse televisiezender, met een gebed om de Joden uit te roeien:

“Geef ons de overwinning op de ongelovigen. Allah, verblijd ons met de verovering en bevrijding van de Al-Aqsa-moskee. Allah, laat ons tot de eersten behoren die binnenkomen, de veroveraars, de aanbidders en degenen die ‘Allah Akbar’ roepen naar U, Meester van het Universum.
Allah, verblijd ons met de uitroeiing van de kwaadaardige Joden, o Meester van het Universum,
en met die van hun hypocriete supporters die het kwaad in hun hart hebben.”

Beluister de preek op de Palestijnse TV (2 min.)

De anti-Joodse opruiing in de Palestijnse media door de Palestijnse Autoriteit en regeringspartij Fatah nam ook dit jaar met de Ramadan weer sterk toe.
Er wordt opgeroepen om Joden te vermoorden, vaak onder het aanroepen van Allah.
Gebed op de Palestijnse televisie:
“Allah, schenk de overwinning aan de Jihad-strijders in dit land en de rest van de moslimlanden. ….
Neem wraak op degenen die de islam en de moslims willen schaden.
Allah bevrijd de Al-Aqsa-moskee van de verontreiniging door de kwaadaardige Joden.”


Bron: www.likoed.nl