Nooit geweten dat we zoveel aan Libië te danken hebben gehad.

Waarvan kennen we Libië ook alweer in de bijbel? Van Simon van Cyrene die Jezus’ kruis droeg. Marcus 15:21 schrijft: “En zij dwongen een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene die van het veld kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen.”

Onder de vertegenwoordigers van veel verschillende bevolkingsgroepen die in Handelingen 2 genoemd worden, zijn er die uit ‘Cyrene in Libië’ afkomstig zijn. De moeder van Marcus, Maria, en Marcus zelf worden in één adem genoemd met het vroege christendom in Libië:

Marcus, de apostel die naar zowel Egypte als Libië trok om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Het gedachtengoed van grote namen uit de vroege kerkgeschiedenis, zoals Origenes, Augustinus en Athanasius, schoot allereerst wortel in Egypte en Libië, en verderop in Noord-Afrika. In de eerste vijf eeuwen van het christendom werd deze regio gekenmerkt door christelijk leiderschap, waaraan wij in Europa veel te danken hebben. Toen ‘wij in Europa’ nog niets wisten van schriftuitleg en bijbelse ethiek, waren Leptis en Cyrene bekend als steden waar men zich daar al wel mee bezighield. Na een eeuw van Arabische overheersing, waren er helaas niet veel christenen meer over in Libië en nu, eeuwen later, zijn we bijna vergeten dat wij christenen in Europa het o.a. aan Libië te danken hebben dat we geloven wat we geloven

Bron: Arab Vision april 2022 www.arabvision.org