Geschiedenis van Jeruzalem.

Inhoud:
1 Chalcolithische Periode 4500-3500 Before Christ (BC)
2 Bronstijd: Kanaänitisch 2000-1320 BC.
3 Ijzertijd van 1178-1000 BC.
3.1 Onafhankelijke Israëlitische hoofdstad 1010 BC. David vestigt Jeruzalem en Salomo bouwt de Eerste Tempel in 962 BC. 740 BC. veroveren de Assyriërs Jeruzalem.

4 Neo-Assyrische en Neo-Babylonische periode 733-582 BC.
5 Perzische periode 539-410 BC.
6 Griekse Hellenistische periode 332-144 BC. Jeruzalem capituleert voor Alexander de Grote.
6.2 Hasmonean koninkrijk 140-63 BC.
7 Romeinse periode 63 BC tot 313 na Christus (AC)
7.1 Vroeg-Romeinse periode
7.2 Laat-Romeinse periode (Capitolina)
8 Byzantijnse periode 324-629 AC.
9 Vroege moslimperiode 636-1098 AC.
10 Kruisvaarders periode 1099-1260 AC.
10.1 Eerste kruisvaarderskoninkrijk Jeruzalem (1099-1187)
10.2 Ayyubiden en Second Crusader Kingdom
11 Mamelukken periode 1267-1496 AC.
12 Ottomaanse periode 1516-1908-1917 AC.
12.1 Vroege Ottomaanse periode
12.2 Late Ottomaanse periode
13 Brits mandaat 1917-1947 AC.
14 na 1948 Israël Onafhankelijk
14.1 Verdeling in West (Israël) en Oost (Jordanië)
14.2 Hereniging na 1967 bij de 6 daagse oorlog

Modern en groot Jeruzalem anno 2022