KAMALA HARRIS PRIJST ANTISEMITISCHE STUDENT DIE ISRAËL VALSELIJK BESCHULDIGT VAN GENOCIDE.

Vicepresident Kamala Harris heeft opnieuw haar ware aard bewezen. Vriend van Israël? Denk nog eens goed na. Antisemiet? Absoluut.

Ja, dit incident doet ertoe. Want Kamala Harris is de vicepresident van de Verenigde Staten, Israëls sterkste bondgenoot. In plaats van Israël te verdedigen tegen de leugens van deze antisemitische student, in plaats van Israël te verdedigen tegen bloedsprookjes die worden verspreid, knikte ze instemmend. Harris zei: “Uw waarheid kan niet worden onderdrukt.”

Kamala Harris

Serieus? Wanneer iemand onjuiste feiten deelt, wanneer iemand liegt, vertellen we hem niet dat hij gelijk heeft en zijn eigen perspectief heeft. Natuurlijk heeft iedereen recht op meningen. Maar niemand heeft het recht om bloedsprookjes te delen over de enige echte Joodse staat.

We noemen dat antisemitisme, niet ‘perspectief en waarheid’. Israël pleegt geen genocide en heeft dat ook nooit gedaan. Elke statistiek die wordt geciteerd over veel “Palestijnse” slachtoffers laat belangrijke waarheden weg – zoals het feit dat die slachtoffers terroristen zijn. Of dat Hamas duizenden raketten op Israël afschiet en Israël gedwongen wordt met geweld te reageren. Het is Hamas die “Palestijnen” het risico geeft om gedood te worden, niet Israël. Het is Hamas dat menselijke schilden gebruikt en zich verschuilt achter vrouwen en kinderen. VP Harris zou het geen minuut volhouden met duizenden raketten die op haar en haar familie werden afgevuurd, en deze antisemitische student ook niet.

Kamala Harris heeft Israël opnieuw in de steek gelaten.

Caroline Glick

Bron: IsraëlUnwired Caroline Glick 29 sept. 2021.