Gevolgen voor Israël van de terugtrekking van de VS uit Afghanistan.

Michael Mandelbaum betoogt dat we nu in de “post-post-Koude Oorlog wereld” leven, waarin de VS wordt geconfronteerd met drie “grote uitdagers”: China, Rusland en Iran. De regering-Biden “heeft geen ervaring met wat de centrale kwestie is in het buitenlands beleid wanneer er uitdagers zijn, namelijk: of, wanneer en hoe geweld te gebruiken en te bedreigen.”
Het vacuüm dat Amerika heeft achtergelaten, wordt snel opgevuld door anderen met interesse in de regio, zoals Iran, China en Turkije.
Dit alles zal grote gevolgen hebben voor
Israël
.

Volgens Mandelbaum wordt de regering-Biden gehandicapt door het feit dat haar team voor buitenlands beleid wordt gedomineerd door Obama-regeringspersoneel dat hun wereldbeelden formuleerde tijdens het “post-Koude Oorlog”-tijdperk waarin de VS “geen ernstige bedreigingen onder ogen kreeg”. 

De regering-Biden “heeft geen ervaring met wat de centrale kwestie is in het buitenlands beleid wanneer er uitdagers zijn, namelijk: of, wanneer en hoe geweld te gebruiken en te bedreigen.”

De regering is ook gehinderd door het feit dat de Democratische Partij “scherp naar links is gegaan”. Als gevolg hiervan wordt de regering-Biden “behoorlijk versleept”.

Bron: Michael Mandelbaum, emeritus hoogleraar Amerikaans buitenlands beleid aan de Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies (SAIS) en auteur van The Rise and Fall of Peace on Earth, 26 augustus 2021.