Waarom woeden de volkeren, bedenken de volken wat zonder inhoud is, stellen de koningen van de aarde zich op en spannen de vorsten samen tegen de Heere en Zijn Gezalfde? – Psalm 2:1-2.

Sinds de maand Ramadan en de 11-daagse Gaza-raketoorlog in mei is, het antisemitisme in veel landen dramatisch gestegen. Dit is niets nieuws, aangezien Joodse mensen al haat en geweld hebben ervaren door heel de geschiedenis.

Maar waarom haten zoveel mensen het Joodse volk nog steeds in de 21ste eeuw, terwijl de meeste dingen, die hun leven ten goede komen – medische en wetenschappelijke vooruitgang, communicatietechnologie, kunst, muziek en films, uit het Joodse volk komen? Deze intense haat tegen het Joodse volk is zowel oud als irrationeel.


Ik geloof dat de belangrijkste reden wordt onthuld in 1 Johannes 5:19: De hele wereld is blind en ligt onder de invloed van de boze.

Dan kan ik begrijpen waarom zoveel seculiere politici en nieuwsmedia hun haat en leugens verspreiden, om de vijanden van Israël te bevoordelen. Irrationeel dus. Dan kan ik ook begrijpen waarom de meeste moslims de joden haten. Maar wat me echt verontrust is het feit dat de Joden het ergste hebben geleden en lijden door toedoen van christenen. Dat raakt hen dubbel. Vorige week uitte een bekende evangelische US leider harde kritiek vanwege de vorming van een nieuwe regering. Dit veroorzaakte heel veel onrust en twijfel in Israël. In alle kranten konden we het lezen. Israëlische mensen stelden vragen als: “Kunnen we nog steeds op onze christelijke vrienden vertrouwen?”

Zo jammer! Zijn weg bewandelen is onvoorwaardelijke liefde betonen aan onze oudste broer. Je kan toch niet van de GOD (van Israël) houden en niet houden van wat Hij liefheeft (Zijn land en Zijn volk)? ”Gods verbond met Israël is niet gebaseerd op politieke persoonlijkheden, maar op Zijn trouw.” We zijn dankbaar voor onze nieuwe regering en zegenen hen.

Bron: Ria Doekes, Zur Hadassah nabij Jeruzalem (www.yadlami.com)