DE NIEUWE DREIGING TEGENOVER ONS.

Zij zullen het wel proberen, maar het zal hun niet lukken. Want Ik zal bij u zijn, zegt de Here en u beschermen. Jeremia 1:19.

(ingekort artikel)

Op 26 maart 2021 kondigde NASA aan dat de aarde de komende 100 jaar volkomen veilig is voor mogelijke calamiteiten veroorzakende asteroïden.
Zijn we er klaar voor? Er staat ons echter in de niet zo verre toekomst op aarde een veel grotere ramp te wachten – de volgende oorlog in het Midden-Oosten. Deze volgende oorlog of komende oorlogen zullen niet zijn zoals alles wat we eerder hebben gezien en het drukt zwaar op mijn hart.

Iran is de afgelopen jaren bezig geweest met het verkrijgen van kernwapens. Persbureaus hebben dit te weinig gerapporteerd en hebben de betekenis van de schaduwoorlogen die achter de schermen tussen Israël en Iran plaatsvinden tot een minimum beperkt.
Oude Profetie, Huidige Tijden
Desalniettemin, ondanks al deze gebeurtenissen, passen de stukjes van de Bijbelse profetische puzzel snel op hun plaats voor een spoedig komende oorlog. Ik durf geen datums te voorspellen en zelden heeft iemand ooit van tevoren een oorlog voorspeld, want die overvalt ons zeker op het moment dat we die het minst verwachten.

De feiten op het terrein zijn slechts enkele punten van wat er zal gebeuren. De volgende oorlog tegen ons zal een aanval op meerdere fronten zijn van mogelijk de volgende: Iran, Hezbollah in Libanon, Syrië, de Houthi’s in Jemen, pro-Iraanse milities in Irak, Hamas en de Islamitische Jihad in de Gazastrook – en daar nog aan toevoegen de onbekende mogelijkheden van de betrokkenheid van Turkije en Rusland.   De Heer zal voor ons vechten
Deze oorlog zal in veel opzichten verwoestend zijn, aangezien de huidige vijanden van Israël beweren te beschikken over een arsenaal van ongeveer 150.000 raketten, zowel op korte als op lange afstand, om nog maar te zwijgen van de nieuwe generatie drones die in oorlogsvoering worden gebruikt. Volgens de Israëlische generaals zullen er dagelijks tussen de 1.000 en 2.000 raketten tegen Israël worden gelanceerd.

Voeg daarbij de groeiende alliantie tussen president Poetin in Rusland, de Turkse president Erdogan en de jihadistische leider van Iran ayatollah Ali Khamenei toe, en het lijkt meer en meer op de vorming van naties genoemd in Ezechiël 38; de oorlog van Gog en Magog.
Zet je schrap voor de strijd
In de afgelopen paar jaar heeft Israël meer dan 1000 missies uitgevoerd om raket-producerende fabrieken in Syrië en Irak te bombarderen, gefinancierd en geïnitieerd door Iran – om nog maar te zwijgen van andere gebieden die ons de afgelopen 10 jaar onbekend zijn. Of het nu uit Israël komt of een combinatie van betrokken naties, cyberoorlogvoering is heen en weer gaande tussen Iran, Israël en het Westen. De mantra van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de IDF en andere westerse en Midden-Oosterse landen waartegen Iran is, luidt: “We zullen niet toestaan dat Iran kernwapens gebruikt.” Er zal zeker iets gebeuren.

Israël bereidt zich voor
In de komende zomer bereidt Israël zich weer voor op oorlog – zoals het de afgelopen jaren in het noorden van Israël heeft gedaan vanwege de oplopende spanningen aan de Syrische en Libanese grens. De IDF zal een grootschalige oefening van een maand laten plaatsvinden binnen en buiten de grenzen van Israël. Er wordt gezegd dat het de grootste militaire oefening ooit is en de mogelijkheden van de speciale strijdkrachten van Israël, de luchtmacht, de marine en zowel gewone soldaten als reserve-soldaten zal vergroten.

Zoals vermeld in de Israëlische pers, zal de oefening van een maand een gevechtsscenario met meerdere fronten omvatten waarin het noorden, zuiden, Judea en Samaria (Westoever) allemaal in het spel zijn – een worstcasescenario voor de Israël Defence Forces.  

Bron: verkorte versie van Vision for Israël 26 april 2021
Barry Segal. https://www.visionforisrael.com/nl/geef

Lieve vrienden,