Waar was de Hof van Eden?

De Bijbel zegt over de plaats van Eden:

“En er ontsprong in Eden, een rivier om de hof te bevochtigen en daar splitste zij zich in vier stromen.” (Genesis 2 vers 10)

Twee van deze rivieren worden genoemd Pison en Gichon. (Genesis 2 vers 10-14)

Daarom nemen veel Christenen aan, dat de oorspronkelijke tuin ergens in Mesopotamië moet zijn geweest, (daar waar tegenwoordig Irak ligt) waar de huidige Tigris en de Eufraat stromen.

De Bijbel, echter beschrijft een uitgestrekte wereldwijde zondvloed omstreeks 1600 jaar later nadat Adam en Eva uit de hof waren verdreven. Het bezinksel lag soms kilometers dik als stille getuige van dit rampscenario, dat voor altijd de wereld van voor de zondvloed begraven heeft.

Na de vloed verhuisden de overlevenden (Noachs gezin) naar de vlakte van Sinear (Sumeria/Babylonië) dat is de plaats, waar we die rivieren kunnen vinden, die we nu de Tigris en Eufraat noemen. Het is duidelijk, dat dit niet dezelfde rivieren kunnen zijn. Zij lopen boven de door de zondvloed afgezette lagen sediment en ze bevatten miljarden dode dieren. (gedood door de zondvloed). Deze rivieren waren waarschijnlijk genoemd naar de oorspronkelijke rivieren van vóór de vloed.

Let wel, de Bijbel spreekt ook over een rivier die zich in vieren splitst. Die kunnen we nu niet meer terugvinden in het Midden-Oosten.

De Tuin werd verwoest door de Vloed. De huidige locatie op de wereldbol kan nooit meer gevonden worden.

Bron: https://christiananswers.net/dutch/q-aig/garden-of-eden-loc-d.html