God ziet Ismaël.

Zeer recent gebeuren er dingen die we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. Israël had al (meer of minder) goede connecties met Egypte en Jordanië. Daar zijn vorig jaar de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein bij gekomen (het z.g. Abraham Akkoord). Saoedi Arabië zet de deur naar vrede op een kier. Het is allemaal menselijk handelen, maar hoe vaak heeft God de Eeuwige niet ongelovigen in Zijn plan betrokken? Denk bijvoorbeeld maar aan Cyrus (zie Ezra 1:2 en Jesaja 45:1).

Gods plan gaat door. We leven in een interessante tijd. Israël herstelt maar krijgt ook meer tegenstand van, met name, de Westerse wereld. Het antisemitisme neemt enorm toe maar de Eeuwige heeft beloofd dat alle ‘families’ in Abram gezegend zullen worden (Genesis 12:3). We (s)preken daar wel eens overheen, maar het gaat gebeuren!

Ismaël komt weer terug in het huis van Abraham. Isaäk, de beloofde zoon en voorloper van Messias Jezus, staat centraal, maar God de Eeuwige heeft ook Ismaël op het oog!

Ismaël (wat betekent: Elohim Ziet) heeft 12 zonen gekregen, allen vorsten (Genesis 25), die ten oosten van Isaäk gingen wonen. Op het Arabisch Schiereiland zijn momenteel welgeteld: één koninkrijk, vier sultanaten en zeven emiraten, twaalf in totaal! En acht van die staten hebben zich nu met Israël (Isaäk) verbonden.

Het is allemaal menselijk handelen, maar gaat de Eeuwige dit gebruiken in Zijn heilsplan voor de wereld? We zullen het  zien. Het is een boeiende tijd waarin wij leven. Daarom is het zo belangrijk om het Evangelie te vertellen aan moslims, waar ze ook wonen.

Daarom is het belangrijk dat God de Eeuwige door Israël de wereld, de families, van de aardbodem wil bereiken. Het is daarom ook zo belangrijk dat wij in Nederland, maar zeker in de Arabische wereld, Gods heilsplan gaan verkondigen.

We leven in een turbulente tijd, maar hoe kijken we naar wat er gebeurt, met NOS Journaal ogen of met de ogen van God de Eeuwige, Zijn profetieën, Zijn beloften, Zijn Woord. Onderwijs in Gods Woord is alles, dat is de basis van ons denken en handelen, maar (h)erkennen we dat?

Ik wens u Sjalom/Salaam toe in uw zijn en denken.

Bron: Jaap Bönker in Pioneers Nederland (www.pioneersnederland.org)