Heeft de kerk echt geleerd van de Holocaust?

Een wekelijkse reflectie op actuele mondiale zaken met betrekking tot Israël en het Joodse volk vanuit een Bijbels perspectief. (verkort verslag)

Afgelopen week waren er ceremonies over de hele wereld om de Holocaust te herdenken. Veel christenen zullen zeggen “nooit meer”. 

Maar hebben we écht geleerd van de Holocaust?   

Nog maar een generatie geleden slaagde nazi-Duitsland met haar bondgenoten er bijna in het Europese jodendom uit te roeien op de bodem van christelijke naties. Op hetzelfde moment dat de gaskamers en ovens in Polen op volle toeren werkten, verhinderden de Britten dat Joden Palestina binnenkwamen. 

De wereldgemeenschap – inclusief de kerk – wendde haar ogen af ​​van deze zich in hun midden ontvouwende de tragedie. 

De naoorlogse periode was niet beter. Iedereen die bekend is met de onderhandelingen over het VN-Handvest in 1945 en de vredesonderhandelingen in Parijs in 1946-7 weet dat er keer op keer geen plaats was voor het Joodse volk. Groot-Brittannië bleef de Joodse immigratie naar Palestina beperken. Het is een wonder dat de Joodse Staat in 1948 is ontstaan. Toen Arabische legers de nieuwe Joodse Staat aanvielen, was de VN nergens te bekennen. 

Ben Gourion roept de Joodse staat uit in 1948

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog stierven tienduizenden Joden in kampen voor ontheemden, werden gedood tijdens pogroms in Oost-Europa of bezweken in de Sovjet-Goelag. 

Tegenwoordig neemt antisemitisme in het Westen toe. Joden die in hun voorouderlijk vaderland willen wonen, worden “oorlogsmisdadigers” genoemd. De meeste officiële kerkgenootschappen veroordelen Joden die in de Oude Stad van Jeruzalem, Hebron of Shiloh wonen als “illegale kolonisten”. 

Dus, hebben we dan werkelijk geleerd van de Holocaust? 

Recent onderzoek toont aan hoe medeplichtig de kerk is geweest bij de opbouw van het naoorlogse “mensenrechten” -systeem dat tegenwoordig wordt gebruikt om de joodse natie te veroordelen en de joden te vertellen waar ze wel en niet mogen wonen. Het klinkt allemaal zo vreselijk bekend.  

James Loeffler, hoogleraar joodse geschiedenis aan de Universiteit van Virginia, heeft een fascinerend boek geschreven (Rooted Cosmopolitans) over de rol van vooraanstaande joodse juristen bij de ontwikkeling van de mensenrechtenbeweging in de 20e eeuw. Daarbij merkt hij op dat ook christenen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit moderne quasi-religieuze antisemitische systeem.

In een recent interview, maakte Loeffler de volgende opmerkingen. We doen er goed aan ze ter harte te nemen. 

Als Loeffler gelijk heeft (en helaas ook), dan nee: we hebben niets geleerd van de Holocaust. 

Wij – de kerk – hebben nog veel te bekeren.

Klik hier voor volledige artikel.

Bron: Israël & Christians 28 januari 2021