De Bijbel zonder Jezus? Hoe twee religies dezelfde tekst op een dissonante manier kunnen lezen.

Amy-Jill Levine en Marc Brettler ontleden tegengestelde interpretaties die Joden en Christenen van dezelfde Bijbel hebben en voeren het argument aan dat religie geen spel hoeft te zijn

Voor christenen werd de geboorte van Jezus in een kribbe in Bethlehem twee millennia geleden niet alleen opgetekend in het Nieuwe Testament, maar ook eeuwen eerder geprofeteerd in delen van de Hebreeuwse Bijbel. Het behoeft geen betoog dat de meeste Joodse lezers die passages van het Oude Testament anders bekijken.

Een onlangs gepubliceerd boek, “De Bijbel met en zonder Jezus: hoe Joden en Christenen dezelfde verhalen anders lezen”, probeert enig inzicht te bieden in hoe twee religies zo’n ongelijksoortige interpretatie van dezelfde tekst kunnen hebben.

“We moedigen mensen niet aan om hun religieuze overtuiging te veranderen,” benadrukte Brettler. “We moedigen mensen aan beide kanten van de kloof aan om het niet als zo’n kloof te zien, maar om deze teksten met de lenzen van iemand anders te bekijken.”

Bron:  RICH TENORIO 25 december 2020, 

Volledige artikel