D66 weet eigenlijk geen raad met de Bijbel. Sigrid Kaag wel en citeert met regelmaat uit de Bijbel. En Israël nu?

Kandidaat-lijsttrekker Sigrid Kaag is een typische D66’er die graag uit de Bijbel citeert.

Met Sigrid Kaag zou D66 een katholieke lijsttrekker krijgen. Ze citeert regelmatig uit de Bijbel. Maar een conservatieve partij zal ze van D66 niet maken.

Als Sigrid Kaag op de kansel staat, snijdt de oud-diplomaat graag maatschappelijke thema’s aan. Eenzaamheid bijvoorbeeld, of het belang van gelijke kansen. Maar dat ze daarbij graag Bijbelteksten aanhaalt, is in D66-kring verre van gebruikelijk. Nog recent zei de remonstrantse predikant Joost Röselaers, ook actief bij D66, dat zijn partij zich vaak maar moeilijk raad weet met religie.

Kaag gaat er soepeler mee om, en dat maakt haar een atypische lijsttrekkerskandidaat voor D66. In een interview met het AD, eind 2017, noemde ze zichzelf ‘een beetje religieus’. ‘Katholiek – van boven de rivieren. Ik geloof in God, mijn kinderen niet. Zij zijn wel gedoopt en hebben de heilige communie gedaan, maar geloven niet meer. Ik ben ook geen k….

Bron: Nederlands Dagblad, 24 juni 2020

Wie is Sigrid Kaag? (zie link)
https://israelcnn.com/news/news/2020-06-25-1720