Mogen de Joden Eretz Jisraël herbouwen?

Rijdend door Israël vallen een paar dingen op. Het verkeer wordt gekenmerkt door een overmaat aan betonauto’s en vrachtauto’s met bouwmaterialen, overal zijn nieuwe autowegen en knooppunten aangelegd en overal worden nieuwe woonwijken en bedrijven gebouwd.

Jaarlijks keren tienduizenden Joden terug naar hun land van Belofte om zich daar te vestigen. In het Zuiden is een nieuwe internationale luchthaven in bedrijf genomen en het Noorden is ontsloten door nieuwe wegen. Net als in de Bijbelse tijd van Nehemia wordt Israël opgebouwd en opnieuw bevolkt, wat tot onvrede bij de buren leidt.

Nieuwe Internationale. Luchthaven in de zuid-Negev

Onbegrijpelijk dat zoveel landen en autoriteiten zich bemoeien met dit kleine landje, om vrede te bewerken door een bouwstop. Of is het misschien wel begrijpelijk als we bedenken dat Israël bestemd is om (opnieuw) een cruciale rol in de wereldgeschiedenis te gaan spelen. Israël, Gods land en Gods volk, heeft immers de Tora en Jesjoea voortgebracht en heeft de komst van de Messias op de Olijfberd in het vooruitzicht.

Bron: Shoresh Nieuws, maart 2020