DE GEESTELIJKE WORTEL VAN HET CORONAVIRUS

(Lang artikel maar met inhoud!)

Artikel verkort weergegeven. Inmiddels is iedereen op aarde op de een of andere manier getroffen door de pandemie van het Coronavirus. Nu het aantal infecties en sterfgevallen nog steeds toeneemt en de beurzen crashen, beginnen mensen zich ernstig zorgen te maken over niet alleen het virus oplopen, maar ook of ze hun baan, hun pensioen en misschien zelfs hun huis zullen verliezen.

Mensen zoeken ook naar antwoorden. Hoe kwam deze gezondheidscrisis zo plotseling en met zulke verwoestende gevolgen op ons af? Hoe lang blijft dat zo? Waar is God in deze wereldwijde crisis? En kan dit eigenlijk een teken zijn van de eindtijd?

Niemand weet alle antwoorden op deze vragen. Maar ik zou graag enkele belangrijke profetische inzichten willen geven die licht werpen op hoe dit is gebeurd en waarom. Ik geloof dat deze Bijbelse verklaringen eigenlijk de spirituele wortel van de huidige Corona-crisis vormen.

Ten eerste is er een wijdverbreid gevoel dat niemand dit zag aankomen.  Er zijn echter voldoende geloofwaardige stemmen geweest die de laatste tijd het uitbreken van grote virale bedreigingen voor mensen afkomstig van dieren voorspelden.

Deze voorspellingen waren gemakkelijk te maken, omdat ze de afgelopen honderd jaar vrij gewoon zijn geworden. Het grimmigste voorbeeld was de Spaanse griepepidemie van 1918-1919, waarbij tussen de 50 en 100 miljoen mensen omkwamen – minstens vier keer meer dan in de Eerste Wereldoorlog. Er werd aangenomen dat de oorsprong van dit virale beest varkens of misschien gevogelte was. De Aziatische griep van 1957 was een vogelgriep die waarschijnlijk afkomstig was van eenden. De Hong Kong-griep van 1968-69 werd beschouwd als een andere vogelgriepstam. In recentere tijden hebben we het AIDS-virus, ebola, Mexicaanse griep en de eerdere Coronavirus-stammen MERS en SARS gezien. Elk van deze ziekten is terug te voeren op apen, varkens of vleermuizen en misschien op andere tussengastheren voordat ze op de mens werden overgedragen.

En de vraag is – waarom?

Ik geloof dat het antwoord een spirituele oorzaak of oorzaak heeft. Het is omdat de mensheid de lijn tussen ons en de door God in de Schrift gevestigde dieren heeft uitgewist, en in plaats daarvan het menselijk ras is gaan beschouwen als afkomstig van dieren. De Bijbel verklaart dat mensen een speciale schepping van God zijn, gemaakt naar Zijn beeld – het dichtste bij de schepping aan onze Maker. We zijn van een hogere orde die afzonderlijk door Hem is geschapen. Maar sinds de algemene acceptatie van de darwinistische evolutie, die toevallig ongeveer 100 jaar geleden begon, heeft een groot deel van de mensheid dit kernprincipe van de Schrift opgegeven. We hebben het bestaan ​​van God ontkend, hebben alleen Evolutie op onze scholen onderwezen, de lijn tussen ons en de dieren uitgewist en betalen nu de prijs. Het hoeft ons dus niet te verbazen wanneer ziekten die op de loer liggen bij dieren ons plotseling beginnen te infecteren in een alarmerend nieuwe tempo.

Het mag ons ook niet verbazen dat dit nieuwste Coronavirus zijn oorsprong heeft in China. Het Chinese communistische regime is buitengewoon laks geweest in het reguleren van wetenschappelijke experimenten, vooral bij het bewerken van genen en het kruisen van mens en dier. In augustus van vorig jaar – slechts enkele maanden voor de uitbraak van Corona – waren er talloze rapporten van een team van wetenschappers in China die een hybride embryo van een menselijke aap hadden gemaakt … een hersenschim.

Dergelijke acties zijn een ernstige schending van de natuurlijke orde die door God is vastgesteld, en de spirituele gevolgen zijn dat we een steeds bredere poort of poort openen voor dodelijke dierziekten om in de mensheid over te springen. De Bijbelse basis voor dit principe is te vinden in het verhaal van Noach en de zondvloed.

Bron: David Parsons, ICEJ, 27 mrt 2020

“… de vloek zonder oorzaak zal niet komen.” Spreuken 26: 2