Een geestelijk antwoord op de coronacrisis

God is er niet om de wereld te vernietigen maar wel om haar te transformeren. Bezinning: Nu de samenleving stilvalt, hebben we meer tijd voor bezinning, meer tijd om aan de voeten van de Heere Jezus door te brengen. In het verleden zag je vaak in perioden van angst en crisis een toename van religieuze activiteiten, zoals bidstonden, die zelfs door de overheid werden georganiseerd.Dat gebeurt nu niet, maar gelukkig zie je hier en daar dat ook kerken en gemeenten via livestream en internet, bidstonden en diensten houden. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de stem van de kerk en van christenen momenteel weinig wordt gehoord in de samenleving.

Af en toe hoor ik in de media wel een arts getuigen, een christenpoliticus of een predikant, maar het is heel beperkt. Ik bid tot de Heere dat Hij een honger naar Zijn Woord zal zenden onder ons volk, dat mensen op zoek zullen gaan naar rust en vrede in een angstige wereld. En laten wij bidden om wijsheid en moed om als kinderen van God als lichten te schijnen in deze wereld (Filippenzen 2:15).