Nee… de Verenigde Naties hebben Israël niet geschapen

Hanan Ashwari, lid van het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), herhaalde onlangs één van haar favoriete leugens over de oprichting van Israël . Deze valsheid – ironisch genoeg vaak aangevoerd door zowel de aanhangers van Israël als haar vijanden – beweert dat Israël door de Verenigde Naties is geschapen in Resolutie 181 over de verdeling van Palestina, aangenomen op 29 november 1947 en geïmplementeerd door de terugtrekking van Groot-Brittannië op 14 mei 1948.
Het is een verderfelijke leugen die Israël portretteert als simpelweg het gevolg van “de vriendelijkheid van vreemdelingen” en als een vreemd lichaam dat door externe krachten aan de regio is opgelegd.
In feite hebben Joden drie millenia verlangd en geworsteld om terug te keren naar hun voorouderlijk vaderland. Het zionisme begon als een beweging in 1897, toen Joden zich begonnen te vestigen in wat toen Palestina heette, met als hoogtepunt de onafhankelijkheidsverklaring van Israël in 1948 op dezelfde dag dat Groot-Brittannië vertrok.

Ben Goerion Onafh. verklaring                VN resolutie 181
Die data in 1947 en 1948 waren ingrijpende gebeurtenissen in de zionistische poging om een ​​joodse natie te creëren in het eigen land en worden jaarlijks gevierd in Israël en onder de meeste diaspora-joden. Maar 29 november – de datum van de stemming van de Algemene Vergadering van de VN om de verdeling van Palestina aan te bevelen – is terecht geen Israëlische feestdag. Het is echter gepast dat 14 mei – of de overeenkomstige datum op de Joodse kalender – wordt gevierd als de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, Yom Ha’Atzmaut.
In elk geval heeft de verdeling van Palestina door de VN niet meer dan een louter symbolische waarde als verklaring van het ontstaan van Israël.
Na de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannië een volledig uitgeputte schaduw van haar voormalige koloniale macht. Hoewel de oprichting van een joods thuisland het uitdrukkelijke doel was van het Britse mandaat dat in 1922 begon onder de Volkenbond, verraadde Groot-Brittannië haar mandaatverplichtingen volledig.
In plaats van hun rol te vervullen door het verwelkomen van Joodse immigranten in Palestina, hebben de Britten – om het Arabische antisemitische terrorisme te pacificeren – het beruchte Witboek van 1939 gepubliceerddat Joodse immigratie naar Palestina verbood. Daarmee werden zes miljoen Europese Joden afgesloten​​van de enige plaats ter wereld die hen had kunnen redden van de genocide van Hitler.
Bron: Flame Online 13 augustus 2019