Wereldraad van Kerken zet zich actief in om boycot Israël te promoten

De Wereldraad van Kerken (WCC), een christelijke koepelorganisatie waar wereldwijd 350 kerkgenootschappen lid zijn, traint vrijwilligers om de boycot van Israël te promoten, meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). In totaal werden de afgelopen jaar 1.800 mensen opgeleid, die na afloop anti-Israel lobbyisme bedrijven in hun lokale kerkgenootschappen. Niet zelden maken de vrijwilligers daarbij gebruik van antisemitische retoriek. Dat bleek deze week uit uitvoerig onderzoek van NGO Monitor. Ook in ons land worden deelnemers geworven voor het programma, dat onder leiding staat van de Nederlandse predikant Owe Boersma.

Klik om in te voegen...

Namens de Wereldraad worden vrijwilligers regelmatig drie maanden op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en bij Israëlische checkpoints gestationeerd. Daar monitoren en rapporteren ze over vermeende mensenrechtenschendingen. Vrijwilligers volgend daar ook een uitgebreide lobbytraining. Ut het onderzoek van NGO Monitor blijkt nu dat uitlatingen die waarnemers tijdens en na deze trainingen doen niet alleen feitelijk onjuist zijn, maar ook regelmatig antisemitische trekken vertonen. 
Tevens roepen activisten die aan het EAPPI hebben deelgenomen op tot boycot,desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israël. EAPPI ontvangt financiering van verschillende westerse overheden, de WCC en lokale christelijke organisaties. In een reactie laat de WCC weten niet volledig achter BDS te staan en antisemitisme te verwerpen.
Bron: CIDI 18 januari 2019