De diepe hypocrisie van Nederland over de Joden

De synagoge in Veghel, Nederland.

Alle Joden in de stad Veghel werden gedood tijdens de Holocaust.

SAMENVATTING:
De houding van Nederland jegens de Joden toont dat de Nederlandse samenleving zeer hypocriet is. De Nederlandse regering blijkt de enige in West-Europa die consequent weigert toe te geven, laat staan zich te verontschuldigen voor de vele fouten van haar voorgangers jegens de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het negeren van de waarheid van haar verleden stelt de Nederlandse regering (en delen van het politieke systeem) in staat om als morele rechters over anderen op te oordelen, met Israël als een belangrijk doelwit.

 Koningin Wilhelmina