top foto

Paus Franciscus 1: Moslims aanbidden de ware God

Paus Franciscus 1: Moslims aanbidden de ware God

Turkse TV-producent pleit voor herbouw Tempel in Jeruzalem voor Joden, Moslims en Christenen.

Er gaan steeds meer stemmen op om de Tempel van Salomo te herbouwen als symbool voor de samenvoeging van alle grote wereldreligies, die één en dezelfde God (god) zouden aanbidden. 

Tijdens zijn toespraak afgelopen woensdag 27 maart voor afgevaardigden van verschillende religies blijkt de nieuwe paus Franciscus letterlijk te hebben uitgesproken dat de moslims de ware 'levende en genadige' God aanbidden. Op de avond van zijn verkiezing schreven we al dat de paus zich naar Franciscus van Assisi heeft vernoemd omdat deze katholieke heilige toenadering zocht tot de islam en één van de eersten was die zei dat moslims dezelfde God aanbidden als de christenen. 
'Ik groet u en dank u allen hartelijk, beste vrienden van andere religieuze tradities: ten eerste de moslims, die de enige levende en genadige God aanbidden en Hem aanroepen in gebed,' begon de paus zijn toespraak. 'Ik zie een tastbaar signaal van de wil om te groeien in wederzijdse achting en samenwerking, voor het algemene welzijn van de mensheid.' 
'De Katholieke Kerk is zich bewust van het belang van het bevorderen van vriendschap en respect tussen mannen en vrouwen van verschillende religieuze tradities... Het getuigt tevens van het waardevolle werk dat de Pontificale Raad voor interreligieuze dialoog verricht. Ze beseft ook de verantwoordelijkheid die wij allemaal voor onze wereld hebben, voor de hele Schepping, die we zouden moeten liefhebben en beschermen.'  

Islamitische uitroeiingsoorlog genegeerd 

Als moslims inderdaad dezelfde God (/god) aanbidden dan rijst de vraag waarom er dan al jaren in zoveel landen een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom gaande is. Dorpen en kerken in Pakistan (2), Nigeria en Syrië worden platgebrand en christenen worden bijna overal waar moslims het voor het zeggen hebben vervolgd of massaal afgeslacht. In Irak daalde het aantal Chaldeese kerken hierdoor van 300 in 2003 tot slechts 57 nu. En ook die overgebleven kerken zijn constant het doelwit van islamisten.

'Paus voor alle christenen' 
Niettemin zoeken ook andere christelijke kerken toenadering tot de nieuwe islamvriendelijke paus. 'Een paus voor alle christenen,' wordt Franciscus op Christianity Today, één van de grootste christelijke sites in de VS, genoemd. 'De betrekkingen tussen Katholieken en Protestanten zijn warmer dan ooit... Wij willen christenen waar dan ook laten begrijpen dat een gezond en evangelie-uitdragend Katholiek orgaan enorm ten bate komt aan alle kerken - en aan de zaak van Christus,' aldus commentator Timothy Morgan.

Moslim TV producent pleit voor herbouw Tempel 

Maar ook van de kant van moslims is er toenadering. Sinem Tezyapar, uitvoerend producent bij het Turkse A9-TV in Istanbul en tevens vredesactivist, pleitte onlangs zelfs voor de herbouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Volgens Tezyapar is dat heel goed mogelijk zonder het Rotskoepelgebouw en de Al Aqsa moskee te verwijderen. 
Koning Salomo zou ook in de islam een heilige en geëerde profeet zijn, betoogde ze. Het weghouden van Joden en Christenen van de Tempelberg is 'afschuwelijk en wreed en niet alleen een misdaad tegen mensen, maar ook tegen de islam.' Tevens wees ze erop dat in de Bijbel staat dat Gods Tempel 'een bedehuis voor alle volken' zal heten. 
'We aanbidden allemaal dezelfde God' 
'Alleen al de gedachte dat Christenen, Joden en Moslims samenwerken om hand in hand dit huis van aanbidding te herbouwen en daar samen te bidden, is een vreugdevolle zaak... Hoe hebben we kunnen toelaten dat deze eindeloze oorlogen, sporadische botsingen, veiligheidsmuren, onnodige discriminatie en restricties hebben verhinderd dat wij elkaar als broeders kunnen omhelzen? Waarom beschouwen we het als vanzelfsprekend dat we verplicht zijn deze zinloze conflicten voort te zetten?... We willen allemaal een einde aan het lijden, en dat vrede in de regio zal zegevieren.' 
'Wij aanbidden allemaal dezelfde God en we zijn allemaal kinderen van de profeet Abraham. Laten we elkaar dan met respect en in liefde omhelzen... en ons verenigen in broederschap in dit Gebedshuis van onze gezegende profeet Salomo, en samen de glorie van de Almachtige God prijzen!'

In vooral evangelische verklaringen van de Bijbelse eindtijdprofetieën wordt ervan uitgegaan dat de Tempel inderdaad zal worden herbouwd en de zetel zal worden van de Antichrist, die met behulp van de Valse Profeet een één-wereld-religie zal creëren en dwingend zal opleggen aan de hele mensheid.

 World Net Daily- Christianity Today-Jewish Press

Deel dit bericht op:

Luchthaven van Damascus opgeschrikt door enorme explosie na een vermoedelijke Israëlische luchtaanval op Hezbollah

Luchthaven van Damascus opgeschrikt door enorme explosie na een vermoedelijke Israëlische luchtaanval op Hezbollah
Israëlische gevechtsvliegtuigen bombardeerden een wapenopslagplaats geëxploiteerd door de Libanese Hezbollah-groep in de buurt van de luchthaven van Damascus in de vroege ochtend van donderdag 27 april, in een brutale aanval op zijn vijand in Syrië. De vroege ochtend raid was buiten de internationale luchthaven zelf op een depot bediend door de sjiitische militie, waar de wapens uit Iran regelmatig worden verzonden door commerciële en militaire

28-04-2017

Komt Jezus terug in Damascus ?

Komt Jezus terug in Damascus ?
Éen van de drie minaretten van de beroemde Omajjadenmoskee in Damascus heet de 'Jezus' minaret. Bekende islamitische tradities leren dat Jezus aan het einde van de tijd op deze minaret zal neerdalen voor de eindstrijd vanb de Islam. Gaan moslims temidden van al het geweld hun hoop stellen op Jezus?
Dat is niet van zelfsprekend maar Christenen kunnen zeker rond de kerstdagen vrijmoedig over Hem

28-04-2017

Jullie Christenen in het Westen leven in Disneyland. 1.

Jullie Christenen in het Westen leven in Disneyland. 1.
“Wordt wakker, de derde wereldoorlog is al begonnen. Jullie hebben het niet eens in de gaten”, aldus de 90 jarige prof. Zvi Ayal.  Zvi ontsnapte ruim 70 jaar geleden uit kamp Westerbork. In een interview met Aaron Klein (Joods journalist) waarschuwt een Moslim terrorist. “Wij winnen het, want wij hebben een ideologie waarvoor we beried zijn te sterven. Jullie hebben niets, behalve een verslapt Christendom.

28-04-2017

Wat bezielt de Reformator Luther toch om zo anti-Joods te zijn ?

Wat bezielt de Reformator Luther toch om zo anti-Joods te  zijn ?
Loopt er een rechte lijn van Luther naar Hitler? Joodse organisaties menen van wel. Ze hopen dat protestanten excuses aanbieden bij de reformatieherdenking in 2017. Hoe moeten we Luthers tirades tegen Joden zien?   Waar je een echte Jood ziet', vond Maarten Luther, 'kun je met een goed geweten een kruis slaan en openlijk en naar waarheid zeggen: daar gaat de duivel in eigen persoon.' De reformator

28-04-2017

De Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk

De Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk
Monseigneur Carlo Liberati, emeritus aartsbisschop van Pompeii (links) behoort tot een groeiende tak van de katholieke leiders die weigeren om de toekomst in Europa tot de islam te laten behoren, en die openlijk tegen paus Franciscus (rechts) ingaat.Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal "binnenkort moslim zijn" vanwege onze "domheid", zo

28-04-2017

Abbas : alle ellende in de wereld komt door Israël

Abbas : alle ellende in de wereld komt door Israël
Uitzending met de Palestijnse president Mahmoud Abbas op de officiële Palestijnse televisie, 12 maart 2017. Volgens politiek-correct Nederland is de Palestijnse president Abbas iemand die niets liever wil dan in vrede leven met Israël op basis van de tweestatenoplossing: twee staten vreedzaam naast elkaar. Wie deze site volgt, weet dat Mahmoud Abbas dit naïevelingen in het Westen wil wijs maken, via zulk soort uitspraken in het

28-04-2017

Het Jeruzalem syndroom

Het Jeruzalem syndroom
Jeruzalem is uniek. Het is een van de «weinige steden wereldwijd», schrijft de Duitse krant Die Welt.de, waarnaar een ziekte genoemd is. Het zogenaamde Jerusalem-syndroom is een eigenaardig verschijnsel, waarbij de meest verschillende mensen die Jeruzalem bezoeken, een tijd lang plotseling in de waan verkeren dat ze «Jezus, de maagd Maria of koning David zijn». Deze waanvoorstellingen overkomen pelgrims en toeristen vooral op «hoge religieuze

28-04-2017

In Israël zijn in het afgelopen jaar 2016 400 terreuraanslagen verijdeld.

In Israël zijn in het afgelopen jaar 2016 400 terreuraanslagen verijdeld.
Dankzij geavanceerde technologie, de kwaliteit van de Inlichtingendiensten en uiutstekend opgeleide mensen, heeft de ISA (Israël Security Agency) in de afgelopen twee jaar vele aanslagen weten te voorkomen. Israël levert ook aan andere landen nauwkeurige inrichting ter bestrijding van het terrorisme wereldwijd.

  
Bron : Arutz 7----januari 2017
 

28-04-2017

Cartoons en Links

Cartoons en Links
               
 
ISIS Egypt. Kopt. Kerken       Hamas kindsoldaten                Macron 1e ronde Fr.Kr. 

Bloedsprookjes

Belgische top-Intellectueel veegt de vloer aan met Politieke Correctheid (boeiend 14 min.)

28-04-2017

Lente 2017 vanuit het Hartland

Lente 2017 vanuit het Hartland
Lente 2017 vanuit het Hartland Verkorte versie van lde ezing van ds. Henk Poot. Maar laten we wel zijn, er zijn belangrijker zaken dan het schelden van Turkije in de richting van Rutte en de verkiezingen en de eerste hype van Trump.. Het gaat ten slotte uiteindelijk en in de eerste plaats om het hart van de zaak: Het leven in geloof met God en de

08-04-2017