top foto

Paus Franciscus 1: Moslims aanbidden de ware God

Paus Franciscus 1: Moslims aanbidden de ware God

Turkse TV-producent pleit voor herbouw Tempel in Jeruzalem voor Joden, Moslims en Christenen.

Er gaan steeds meer stemmen op om de Tempel van Salomo te herbouwen als symbool voor de samenvoeging van alle grote wereldreligies, die één en dezelfde God (god) zouden aanbidden. 

Tijdens zijn toespraak afgelopen woensdag 27 maart voor afgevaardigden van verschillende religies blijkt de nieuwe paus Franciscus letterlijk te hebben uitgesproken dat de moslims de ware 'levende en genadige' God aanbidden. Op de avond van zijn verkiezing schreven we al dat de paus zich naar Franciscus van Assisi heeft vernoemd omdat deze katholieke heilige toenadering zocht tot de islam en één van de eersten was die zei dat moslims dezelfde God aanbidden als de christenen. 
'Ik groet u en dank u allen hartelijk, beste vrienden van andere religieuze tradities: ten eerste de moslims, die de enige levende en genadige God aanbidden en Hem aanroepen in gebed,' begon de paus zijn toespraak. 'Ik zie een tastbaar signaal van de wil om te groeien in wederzijdse achting en samenwerking, voor het algemene welzijn van de mensheid.' 
'De Katholieke Kerk is zich bewust van het belang van het bevorderen van vriendschap en respect tussen mannen en vrouwen van verschillende religieuze tradities... Het getuigt tevens van het waardevolle werk dat de Pontificale Raad voor interreligieuze dialoog verricht. Ze beseft ook de verantwoordelijkheid die wij allemaal voor onze wereld hebben, voor de hele Schepping, die we zouden moeten liefhebben en beschermen.'  

Islamitische uitroeiingsoorlog genegeerd 

Als moslims inderdaad dezelfde God (/god) aanbidden dan rijst de vraag waarom er dan al jaren in zoveel landen een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom gaande is. Dorpen en kerken in Pakistan (2), Nigeria en Syrië worden platgebrand en christenen worden bijna overal waar moslims het voor het zeggen hebben vervolgd of massaal afgeslacht. In Irak daalde het aantal Chaldeese kerken hierdoor van 300 in 2003 tot slechts 57 nu. En ook die overgebleven kerken zijn constant het doelwit van islamisten.

'Paus voor alle christenen' 
Niettemin zoeken ook andere christelijke kerken toenadering tot de nieuwe islamvriendelijke paus. 'Een paus voor alle christenen,' wordt Franciscus op Christianity Today, één van de grootste christelijke sites in de VS, genoemd. 'De betrekkingen tussen Katholieken en Protestanten zijn warmer dan ooit... Wij willen christenen waar dan ook laten begrijpen dat een gezond en evangelie-uitdragend Katholiek orgaan enorm ten bate komt aan alle kerken - en aan de zaak van Christus,' aldus commentator Timothy Morgan.

Moslim TV producent pleit voor herbouw Tempel 

Maar ook van de kant van moslims is er toenadering. Sinem Tezyapar, uitvoerend producent bij het Turkse A9-TV in Istanbul en tevens vredesactivist, pleitte onlangs zelfs voor de herbouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Volgens Tezyapar is dat heel goed mogelijk zonder het Rotskoepelgebouw en de Al Aqsa moskee te verwijderen. 
Koning Salomo zou ook in de islam een heilige en geëerde profeet zijn, betoogde ze. Het weghouden van Joden en Christenen van de Tempelberg is 'afschuwelijk en wreed en niet alleen een misdaad tegen mensen, maar ook tegen de islam.' Tevens wees ze erop dat in de Bijbel staat dat Gods Tempel 'een bedehuis voor alle volken' zal heten. 
'We aanbidden allemaal dezelfde God' 
'Alleen al de gedachte dat Christenen, Joden en Moslims samenwerken om hand in hand dit huis van aanbidding te herbouwen en daar samen te bidden, is een vreugdevolle zaak... Hoe hebben we kunnen toelaten dat deze eindeloze oorlogen, sporadische botsingen, veiligheidsmuren, onnodige discriminatie en restricties hebben verhinderd dat wij elkaar als broeders kunnen omhelzen? Waarom beschouwen we het als vanzelfsprekend dat we verplicht zijn deze zinloze conflicten voort te zetten?... We willen allemaal een einde aan het lijden, en dat vrede in de regio zal zegevieren.' 
'Wij aanbidden allemaal dezelfde God en we zijn allemaal kinderen van de profeet Abraham. Laten we elkaar dan met respect en in liefde omhelzen... en ons verenigen in broederschap in dit Gebedshuis van onze gezegende profeet Salomo, en samen de glorie van de Almachtige God prijzen!'

In vooral evangelische verklaringen van de Bijbelse eindtijdprofetieën wordt ervan uitgegaan dat de Tempel inderdaad zal worden herbouwd en de zetel zal worden van de Antichrist, die met behulp van de Valse Profeet een één-wereld-religie zal creëren en dwingend zal opleggen aan de hele mensheid.

 World Net Daily- Christianity Today-Jewish Press

Deel dit bericht op:

0% KANS DAT ZIJ OOIT HET EVANGELIE HOORT?

0% KANS DAT ZIJ OOIT HET EVANGELIE HOORT?
De kans dat je in Afghanistan het Evangelie hoort is heel klein. Maar 0,0003% van het land is christen en evangelisatie is streng verboden. Radio is voor Afghanen dé kans om het Evangelie te horen. Christenen hebben er geen plek om samen te komen. Sterker nog: ze worden zwaar vervolgd. Toch groeit het christendom op wonderlijke wijze in dit land. Dat merkt TWR aan de vele

23-06-2017

Alternatief voor Netanyahu is nodig!

Alternatief voor Netanyahu is nodig!
In plaats van terug te keren naar Netanyahu als een geliefde vrouw, moeten we hem vervangen door een eerlijke, principiële leider die niet bang is (bevrijding van het plan van Eretz-Israël) On 50 years since the 6-Day War in which a poll was featured about the future of a united Jerusalem, Judea and Samaria, and the Golan Heights. Na 50 jaar sinds de 6-daagse oorlog

20-06-2017

Jordaanse koning ontvangt geestelijken uit Jeruzalem

Jordaanse koning ontvangt geestelijken uit Jeruzalem
Een delegatie van leiders uit de traditionele christelijke kerken van Jeruzalem en moslimkerken ontmoette zondag de Jordaanse koning Abdullah, waarin de koning zijn steun aan hun gemeenschappen bekrachtigt tegen wat werd gekenmerkt als "Israëlische brutaliteit en agressie" en om verder te werken aan de vestiging van een Palestijnse Staat met Oost-Jeruzalem als haar politieke hoofdstad. Hij heeft ook beloofd te blijven eisen dat Israël stopt

19-06-2017

De islam is in oorlog met Europa

De islam is in oorlog met Europa
Wanneer wordt Europa toch eens wakker, vraagt Afshin Ellian zich af. Het valt na de nieuwste aanslag in Londen niet meer te relativeren: de islam is verwikkeld in een oorlog met Europa. In drie maanden tijd pleegden jihadisten drie aanslagen in het Verenigd Koninkrijk. De Volkskrant meldt op basis van – voorzichtige – Britse schattingen dat in Groot-Brittannië drieduizend jihadisten rondlopen. Drieduizend radicale moslims die

19-06-2017

Noorwegen wil geld terug van Palestijnen

Noorwegen wil geld terug van Palestijnen
Vorige week heeft de Palestijnse Autoriteit een nieuw jeugd- en vrouwencentrum geopend op de Westbank met de naam Dalal Mughrabi en de logo,s van Noorwegen en de VN., betaald met geld van Noorwegen en de VN. Dit centrum blijkt vernoemd naar Dalal Mughrabi. Dit was de leidster van een terreurgroep die een van de bloedigste Palestijnse aanslagen pleegde. Het staat bekend als het kustweg-bloedbad. Bij de kaping

15-06-2017

Mijn man wilde onze dochter van 10 laten trouwen met een man van 80

Mijn man wilde onze dochter van 10 laten trouwen met een man van 80
Een Jemenitische vrouw vluchtte met haar 10-jarige dochter uit angst dat haar kind zou worden gedwongen om te trouwen met een man van in de zeventig tot tachtig.   Sprekend tot RT Arabisch , de moeder beweerde dat ze met haar kind  was weggelopen voordat haar man in staat was om het huwelijk te regelen.   De vrouw vertelt het verhaal vanuit haar perspectief in deze video. De vertaling

15-06-2017

Porsche investeert flink in Israël

Porsche investeert flink in Israël
De komende jaren gaat Porsche enorm veel geld pompen in Israëlische start-ups die aan de top staan op het vlak van kunstmatige intelligentie. In Israël blinken heel wat start-ups uit op het domein van kunstmatige intelligentie. En omdat die techniek nauw verbonden is met de autonome voertuigen van de toekomst heeft Porsche beslist om tientallen miljoenen dollars te investeren in de best presterende bedrijven. De

15-06-2017

Palestijnen: Wij hebben het recht om de hoofden van onze kinderen te vergiftigen

Palestijnen: Wij hebben het recht om de hoofden van onze kinderen te vergiftigen
De Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas willen hun kinderen blijven leren dat het conflict met Israël niet over een tweestatenoplossing gaat, maar over de "bevrijding van Palestina, van de rivier tot aan de zee," wat de vernietiging van Israël betekent. Het doel is om de studenten te laten geloven dat Israël één grote nederzetting is die niet thuis hoort in het Midden-Oosten.
 

Bovendien

15-06-2017